Maatwerk in Grootkeukens
 •   Meer dan 40 Jaar ervaring
 •   Toonaangevend in de sector grootkeuken(techniek)
 •   VCA**-certificering en ISO-certificeringen
 •   Deskundig, betrouwbaar en servicegericht
  Tel: 079 - 345 15 15
 

Partnership

Bouter B.V. onderscheidt zich door een flexibele aanpak, waarbij de behoefte van de opdrachtgever centraal staat. Door onze aanpak wordt de relatie tussen u en ons omgezet in een Partnership. Binnen dit Partnership nemen wij u veel werk uit handen en worden wij mede of geheel verantwoordelijk voor de correcte staat van uw apparatuur.

De navolgende activiteiten kunnen worden uitgevoerd:

 • Bij de eerste inventarisatie van uw apparatuur wordt ieder apparaat voorzien van een sticker met een uniek nummer. Bij een storingsmelding kunt u volstaan met het doorgeven van dit unieke nummer.
 • In een frequentie die wij samen met u afspreken, ontvangt u van ons een overzicht met het historisch verloop van de storingen op apparaatniveau. Naast de aard van de storing krijgt u eveneens inzicht in de financiële gevolgen.
 • Een of meerdere keren per jaar adviseren wij uw personeel betreffende het dagelijks gebruik en onderhoud van de apparatuur.
 • Eens per jaar ontvangt u van ons een meerjarenplanning waarin op apparaatniveau wordt aangegeven wanneer deze voor vervanging in aanmerking komt. Deze meerjarenplanning kan o.a. door u gebruikt worden bij de bepaling van de budgetten.
 • Wij bewaken voor u of de budgetten voor preventief en correctief onderhoud worden overschreden. Indien overschrijding dreigt, zullen wij u tijdig informeren omtrent de mogelijkheden om de overschrijding te voorkomen c.q. te minimaliseren.
 • Wij geven u de mogelijkheid tot zogenaamde budgetgarantie om overschrijding van de kosten te voorkomen. Wij zijn daarmee risicodragend partner.
 • Een of meerdere keren per jaar wordt de status, de financiën en het gebruik van de apparatuur met de contractbeheerder geëvalueerd.

 • De prijs van de bovenstaande werkzaamheden is afhankelijk van de mogelijkheden waarvan u gebruik wenst te maken. Wij rekenen u het graag voor.
  spacer
  spacer