Maatwerk in Grootkeukens
  •   Meer dan 40 Jaar ervaring
  •   Toonaangevend in de sector grootkeuken(techniek)
  •   VCA**-certificering en ISO-certificeringen
  •   Deskundig, betrouwbaar en servicegericht
  Tel: 079 - 345 15 15
 

Medio juni 2011 verwacht Bouter B.V. in het bezit te zijn van de certificaten VCA** en ISO 14001.

31-03-2011 22:40
Bouter gaat na het behalen van de NEN en ISO 9001 door voor het ISO 14001:2004 en VCA** certificaat.

Met het behalen van deze certificaten zet Bouter B.V. de volgende stap naar een duurzame bedrijfsvoering. Bouter B.V. is al geruime tijd initiatiefnemer van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) waarbij het behalen van deze certificaten aansluit op onze doelstellingen en visie op maatschappelijke betrokkenheid en op een zorgzame manier om te gaan met ons milieu.

ISO 14001 is een officieel Europees keurmerk dat aangeeft dat onze organisatie volgens strenge voorwaarden is getoetst op het gebied van milieuvriendelijk produceren – opereren. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:
•Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieu-risico's.
•Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van onze organisatie.

VCA** staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA). Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem.